Mở rộng diện tích cây ăn quả VietGAP

07:18
Ngoài diện tích vải, tỉnh còn xây dựng mô hình sản xuất VietGAP đối với diện tích na, ổi, cam ở Chí Linh, Kinh Môn, Ninh Giang...Để nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo cơ sở xây dựng chuỗi cung ứng từ sản xuất, chăm bón đến bao tiêu sản phẩm các loại cây ăn quả chủ lực, năm nay tỉnh có kế hoạch xây dựng 113 ha vải VietGAP. Trong đó, huyện Thanh Hà có 103 ha, thị xã Chí Linh 10 ha và tiếp tục duy trì hơn 100 ha đã được cấp giấy chứng nhận trước đó.

Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh xây dựng mô hình sản xuất VietGAP cho 20 ha cam đường Canh tại phường Bến Tắm (Chí Linh) và xã Thất Hùng (Kinh Môn); 30 ha na thuộc xã Hoàng Tiến, phường Bến Tắm (Chí Linh) và 30 ha ổi tại xã Hiệp Lực (Ninh Giang). Các hộ tham gia mô hình sẽ được tập huấn quy trình, kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Cán bộ chuyên môn sẽ giám sát quá trình sản xuất từ khâu chăm sóc đến thu hoạch. Sau khi nghiệm thu, nếu nông sản đạt yêu cầu, các hộ sẽ được cấp giấy chứng nhận, bao bì, nhãn mác để tiêu thụ thuận lợi.

Theo Báo Hải Dương
Mở rộng diện tích cây ăn quả VietGAP Mở rộng diện tích cây ăn quả VietGAP
910

Bài viết Mở rộng diện tích cây ăn quả VietGAP

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »